Brændselssammensætning og udledning af emissioner


Hvert år i januar/februar måned opgør vi, hvordan sidste års brændselssammensætning har været, hvor stor en andel der er VE (vedvarende energi) og hvor mange drivhusgasemissioner (ton CO2), vi har udledt. 


Vi arbejder til stadighed på at gøre vores værk grønnere og grønnere for hvert år, så vi kan mindske vores CO2 fingeraftryk på naturen.Vær opmærksom på, at graferne her på siden, er den "rå" udregning. Skal du have den specificerede 100% korrekte, som beregner tallene anderledes, fordi der tages mange flere parametre med/fratrækkes nogle parametre, skal du klikke på de grønne knapper kaldet MILJØDEKLERATION.   

Tallene for 2023

Type

MWH

%

Gas

15153

27

Olie

5693

10

Træpiller

3624

7

Solvarme

11784

22

Elektricitet

18910

34

Produktion i alt

55163

100

Grafisk opstilling for 2023

Den vedvarende energi udgjorde 56 % - 30694 MWh. Nemlig den samlede andel af Solvarme & Elkedel.


Drivhusgasemissionen var 4419 t/CO2 i alt. Svarende til ca. 0,08 t CO2/MWh

Tallene for 2022

Type

MWH

%

Gas

15155

28

Olie

6405

12

Træpiller

5508

10

Solvarme

12275

22

Elkedel

15186

28

Produktion i alt

54529

100

Grafisk opstilling for 2022

Den vedvarende energi udgjorde 50 % - 27461 MWh. Nemlig den samlede andel af Solvarme & Elkedel.


Drivhusgasemissionen var 4639 t/CO2 i alt. Svarende til ca. 0,09 t CO2/MWh

Tallene for 2021

Type

MWH

%

Gas

26597

45

Træpiller

4551

8

Solvarme

11279

19

Elkedel

16781

28

Produktion i alt

59569

100

Grafisk opstilling for 2021

Den vedvarende energi udgjorde 47 % - 28060 MWh. Nemlig den samlede andel af Solvarme & Elkedel.


Drivhusgasemissionen var 5402 t/CO2 i alt. Svarende til ca. 0,09 t CO2/MWh

Type

MWH

%

Gas

31490

58

Træpiller

4599

9

Solvarme

13115

24

Elkedel

4687

9

Produktion i alt

53891

100

Den vedvarende energi udgjorde 33 % -  17802 MWh. Nemlig den samlede andel af Solvarme & Elkedel.


Drivhusgasemissionen var 6961 t/CO2 i alt. Svarende til ca. 0,13 t CO2/MWh

Grafisk opstilling for 2020

Tallene for 2020