GENERALFORSAMLING

Nykøbing Sj. Varmeværk afholder hvert år i april generalforsamling. Alla andelshavere, der ikke er i restance, må deltage.


Inden generalforsamlingen kan man indsende punkter til dagsorden eller se regnskabet.

Se referat og regnskaber / årsrapport af generalforsamlinger: